Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188753657
Pasvalio rajono savivaldybės pagrindinė paskirtis – organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pačiai juos įgyvendinti, organizuoti Savivaldybės piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, kontroliuoti savivaldybės turto valdymą bei naudojimą, administruoti viešųjų paslaugų teikimą, vykdyti Vietos savivaldos įstatyme numatytas funkcijas.

Kontaktinė informacija

Vytauto Didžiojo a. 1
LT-39143
Pasvalys
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Karolina Grabauskienė
+370 65722799

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos