Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė
Skyrius: Palanga
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 152696784
asmens sveikatos priežiūros veikla: suaugusių stacionarinės medicininės reabilitacijos III ir II lygio paslaugos ir suaugusių ambulatorinės reabilitacijos II ir I lygio, laboratorinės diagnostikos paslaugos

Kontaktinė informacija

Vytauto 153
LT-00163
Palanga
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Daiva Vaitkevičienė
+370 46041296
+370 46041300

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos