Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kuršėnų šeimos namai
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190087696
Kuršėnų vaikų globos namai - biudžetinė įstaiga, Steigėjo funkcijas vykdo Šiaulių rajono savivaldybė. Globos namai yra viešasis juridinis asmuo. Globos namai yra stacionari socialinės globos įstaiga, skirta globoti našlaičius, tėvų globos netekusius vaikus, teikianti socialines ir ugdymo paslaugas.

Kontaktinė informacija

Pramonės g. 2, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.
LT-81122
Kuršėnai, Šiaulių rajonas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Feliksas Rudzinskas
+370 41508300
+370 61037893
+370 41508300

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos