Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji Įstaiga Pasvalio ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190583596
Ligoninių veikla

Kontaktinė informacija

Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys
LT-39122
Pasvalys
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Alytė Urbonavičienė
+8 45133144
+8 45134067

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos