Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB „Utenos šilumos tinklai“
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 183843314
Šilumos, garo, elektros energijos gamyba ir tiekimas

Kontaktinė informacija

Pramonės g. 11
28216
Utena
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vaidotas Jurkynas
+370 38963647
+370 38963640
UAB „Utenos šilumos tinklai“

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos