Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Kaišiadorių ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 158971835
Sveikatos priežiūros ambulatorinių, stacionarinių, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimas

Kontaktinė informacija

Beržyno g. 27
56172
Kaišiadorys
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Gabrielė Matačiūnienė
+370 34660287
+370 626662544
+370 34660197

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos