Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB 'Investicijų ir verslo garantijos'
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 110084026
UAB "Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) LR Vyriausybės įsteigta garantijų institucija. INVEGA teikia garantijas kredito įstaigoms už smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektų imamas paskolas, administruoja paskolų SVV subjektams teikimą, įgyvendina finansines priemones, rizikos kapitalo priemones, atlieka teisės aktais pavestas funkcijas ES investicijų srityje, atlieka kitas teisės aktais pavestas funkcijas.

Kontaktinė informacija

Konstitucijos pr. 7
09308
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jūratė Strakšienė
+370 69424734

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas