Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188710780
Tarnyba organizuoja ir vykdo valstybinius žemės gelmių tyrimus, reguliuoja ir kontroliuoja žemės gelmių naudojimą bei apsaugą, kaupia, saugo ir valdo valstybinę geologinę informaciją.

Kontaktinė informacija

S. Konarskio g. 35, 2600 Vilnius
03123
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Beata Miloš
+370 852337715
+370 852336156

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos