Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188713933
Jurbarko rajono savivaldybės dministracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos reglamentu, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais, taip pat Administracijos direktoriaus

Kontaktinė informacija

Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas
74187
Jurbarkas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jolanta Laurinaitienė
+370 44770199
+370 44770166

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos