Public company profile

Company information

Name and description

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Department:
Organisation no (or VAT): 188713933
Jurbarko rajono savivaldybės dministracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos reglamentu, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais, taip pat Administracijos direktoriaus

Contact information

Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas
74187
Jurbarkas
Lithuania

Contact person

Jolanta Laurinaitienė
+370 44770199
+370 44770166

Public documents

No documents uploaded

External links