Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB „Toksika“
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 244670310
Pavojingų atliekų tvarkymas.

Kontaktinė informacija

Kuro g. 15
02300
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Karolina Rimkuvienė
+370 52505302
UAB „Toksika“

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija - tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkantysis subjektas
  • Pavojingųjų atliekų tvarkymas