Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188604955
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga. Teisingumo ministerija vykdo įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teisingumo srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.

Kontaktinė informacija

Gedimino pr. 30
LT-01104
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vesta Santarovič
+370 52662991
+370 68666682
+370 52625940
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos