Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Lazdijų ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 165220415
Ligoninė

Kontaktinė informacija

Kauno g. 8 Lazdijai
67128
Lazdijai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Loreta Bigėlienė
+370 31851892
+370 31851434
Viešoji įstaiga Lazdijų ligoninė

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Sveikata