Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos energetikos institutas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 111955219
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai technikos, gamtos ir socialinių mokslų srityse; inžinerinė-technologinė veikla ir su ja susijusios konsultacijos, ekspertizės, projektiniai-konstruktoriniai darbai, teisės aktų ir norminių dokumentų rengimas, licenzijavimas; medžiagų, energetinių resursų matavimo priemonių ir pramonės gaminių bandymai; doktorantūra, akademinis ir profesinis mokymas, kvalifikacijos kėlimas; eksperimentinė gamyba

Kontaktinė informacija

Breslaujos g. 3, Kaunas
44403
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Lina Mockienė
+370 37401829
Lietuvos energetikos institutas

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos