Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Antakalnio poliklinika
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 124244035
Poliklinikos struktūrą sudaro 2 padaliniai:  pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros,  antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros. Pagrindinį finansavimo šaltinį sudaro privalomojo sveikatos draudimo lėšos, gaunamos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Ekonominės veiklos rūšys- 85. 12; 85. 13; 85. 14. Poliklinika teikia pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir antrines (kvalifikuotas ) ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas p

Kontaktinė informacija

Antakalnio g. 59, LT-10207 Vilnius
LT-10207
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Giedrius Maluška
+370 52342519
+370 52347160

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Sveikata