Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

BĮ Kultūros infrastruktūros centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 110051791
Užsakovo, tvarkybos, statybos darbų valdytojo funkcijos, statinių projektų rengimas ir techninė priežiūra, ekspertų darbas

Kontaktinė informacija

Šnipiškių g. 3, Vilnius
09309
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Dalia Girskaitė-Zemitan
+370 52300461
+370 52724054

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos