Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 304766622
Reikalingas prisijungimas prie CVP IS

Kontaktinė informacija

Smolensko g. 15
Vilnius

Lithuania

Kontaktinis asmuo

Erika Stonkutė
+370 60345720
+370 60345720

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Aplinka