Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 304766622
Aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo sritys.

Kontaktinė informacija

Smolensko g. 15
03201
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Evelina Šerpetauskienė
+370 67452604
+370 67452604

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Aplinka

Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Vilniaus apygardos teismas
Pašto kodas, Miestas
, Vilnius
Šalis
Lietuva
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: