Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
Skyrius: Šiaulių
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 145787276
Šiuolaikiškos, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos standartus atitinkančios ir ekonomiškai efektyvios, vieningos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos kūrimas, jos funkcionavimo organizavimas, plėtojimas ir administravimas Šiaulių regione, Šiaulių regiono savivaldybių pavestų funkcijų ir užduočių atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimas.

Kontaktinė informacija

Pramonės g. 15-71
LT-78137
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Šarūnė Vaikasienė
+370 41503247

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Bendrosios viešosios paslaugos