Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdyba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188782160
Gynybos veikla

Kontaktinė informacija

Savanorių pr. 8 Vilniaus m., LT-03116 Vilnius sav
LT-03116
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rytis Švetkauskas
+370 52103794
+370 52103793

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos