Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 304894892
valstybės politikos priemonių žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo ir organizavimo įgyvendinimas, žalio pieno pardavėjų ir žalio pieno pirkėjų nesąžiningų veiksmų perkant–parduodant žalią pieną draudimo kontrolė ir stebėsena, žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių profesinio mokymo koordinavimas ir tautinio paveldo produktų rinkodaros priemonių kūrimas ir diegimas, įgyvendinta valstybės politiką melioracijos srityje, administruoja Žemės ūkio produktų eksporto ir importo licencijų sistem

Kontaktinė informacija

Gedimino pr. 19
01103
Vilnius
Lithuania

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos