Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188774975
Savivaldybė

Kontaktinė informacija

Vytauto g. 2
40115
Kupiškis
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Kęstutis Jakštas
+8 45935503
+370 61043953
Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos