Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos probacijos tarnyba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 304834984
Bausmių vykdymas

Kontaktinė informacija

Kalvarijų g. 129-302
08221
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Gintarė Burokienė
+370 52719008

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos