Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 166901968
Šilumos ir karšto vandens tiekimas.

Kontaktinė informacija

Montuotojų g. 10, Mažeikiai
LT-89101
Mažeikiai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Kornelija Matkevičienė
+8 44398181
+8 44398193

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos