Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 290982710
Ugdomoji veikla, priemonių kurtiesiems rengimo veikla, veikla, susijusi su kurčiųjų ugdymu ir adaptacija visuomenėje

Kontaktinė informacija

Filaretų 36
01210
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Beatričė Babarskaitė
+370 52405087
+370 52154427

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos