Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 145370763
Greitosios pagalbos veikla

Kontaktinė informacija

Vytauto g. 101, LT-77156 Šiauliai
LT-77156
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Stanislava Tamulienė
+370 41598129
+370 41598431

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos