Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 110066875
Tipo kodas 4. Inovacijų paramos paslaugų teikimas, tarptautinis technologijų perdavimas.

Kontaktinė informacija

Moksliningų g. 6a
LT-08412
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Daiva Povilaitienė
+370 52356116
+370 60769286
+370 52132781
VšĮ Lietuvos inovacijų centras

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos