Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 304937660
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo stebėsena; energetikos sektoriaus duomenų kaupimas ir sisteminimas; atlieka bendrovių, kuriose Energetikos ministerija įgyvendina valstybės, kaip juridinio asmens dalyvės, teises ir pareigas, veiklos ir jos rezultatų analizę; kaupia ir tvarko naftos produktų ir naftos valstybės atsargas; kt.

Kontaktinė informacija

Gedimino pr. 38
01110
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Virgilijus Poderys
+37 069841674

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos