Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 175875052
4 - viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

Kontaktinė informacija

J. Basanavičiaus g. 10, Kuršėnų m., 81168 Šiaulių r
81168
Kuršėnai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ilona Krivickienė
+370 841582343

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Sveikata