Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB "LTG Link"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 305052228
Keleivių vežimas geležinkelių transportu ir su tuo susijusių paslaugų teikimas

Kontaktinė informacija

Geležinkelio g. 16
03225
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Viktorija Derkač
+370 61979266
+370 61979266
UAB "LTG Link"

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Komunalinės paslaugos
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Bendrosios viešosios paslaugos