Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Šilalės rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188773720
Savivaldybių veikla

Kontaktinė informacija

J. Basanavičiaus g. 2
75138
Šilalė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Daiva Gudauskaitė
+370 44976139
+370 44976118

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos