Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188620589
Perkančiosios organizacijos tipo kodas - 1 Transportas ir ryšiai

Kontaktinė informacija

Gedimino pr. 17
01505
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Daiva Mikulevičienė
+370 52393807

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos