Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Jurdaičių socialinės globos namai
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190793267
Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, tipo kodas 4 Socialinės globos įstaiga

Kontaktinė informacija

Dvaro g. 25, Jurdaičių k.
LT-84377
Joniškio rajonas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vilija Sargiūnienė
+8 42660912
+370 68718555
+8 42660912

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos