Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Prienų ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190160991
04-Sveikata

Kontaktinė informacija

Pušyno g. 2, Prienai
LT-59115
Prienai
Lithuania

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos