Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188711163
Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviai ją organizuoti. Kodas-841 300.

Kontaktinė informacija

Algirdo 19, Vilnius
LT-03607
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Sandra Vancevičienė
+370 52397245
+370 52139761

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos