Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 152114650
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

Kontaktinė informacija

Sveikatos g. 30
66251
Druskininkai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Inga Balčiūnienė
+8 31359130
+8 63010862
Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos