Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Uždaroji akcinė bendrovė "VAATC"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 181705485
Juridinis asmuo, atitinkantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipnsio 25 dalies 2 punkto b) papunktį.

Kontaktinė informacija

Lvivo g. 89-75
08104
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Virginija Barnatavičiūtė
+370 52161979
+370 52333254

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos