Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kauno savivaldybės vaikų globos namai
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191830124
teikiamos vaikams trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugos ir soc. priežiūros paslaugos vaikams lankantiems Dienos centrą

Kontaktinė informacija

Birutės g. 29a, LT-45322 Kaunas
3000
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jovita Brūzgienė
+8 37745530
+8 37745530

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos