Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 173224274
12. Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė. Sveikata.

Kontaktinė informacija

V. Lašo g. 3, Rokiškio m., LT-42106 Rokiškio r. sa
LT-42106
Rokiškis
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Janina Kasperavičienė
+370 45855104
+370 45851888

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos