Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Nacionalinė švietimo agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 305238040
Ugdymo turinio įgyvendinimas ir švietimo pagalbos organizavimo stebėsena, ugdymo turinio pokyčių vertinimas, brandos egzaminų organizavimas ir kiti mokinių pasiekimų vertinimai.

Kontaktinė informacija

K. Kalinausko g. 7
LT-03107
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jurgita Nainienė
+370 65818131
+370 65818131

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos