Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 124369537
Sveikatos apsauga

Kontaktinė informacija

Justiniškių 14c-1,
LT-05131
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Natalija Jasinskienė
+370 52102898
+370 65565480
+370 52102581

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Sveikata