Public company profile

Company information

Name and description

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Department:
Organisation no (or VAT): 191683350
Viešojo administravimo įstaiga, organizuojanti valstybinį socialinį draudima ir vykdanti valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų tvarkymą bei apskaitą, užtikrinanti priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų sumų, baudų, delspinigių surinkimą ir išieškojimą į Fondo biudžetą, teisingą duomenų apie apdraustuosius asmenis tvarkymą, taip pat kitas norminiuose teisės aktuose numatytas funkcijas

Contact information

Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius
LT-04340
Vilnius
Lithuania

Contact person

Agnietė Perlavičiūtė
+370 52525990

Public documents

No documents uploaded

External links