Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos sporto universitetas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 111951530
Švietimas

Kontaktinė informacija

Sporto g. 6
44221
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vita Bartulienė
+370 37302670
+370 68607357
+370 37204515
Lietuvos sporto universitetas

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos