Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Uždaroji akcinė bendrovė JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 157521319
Pastatų administravimas, šildymo, karšto ir šalto vandens sistemų eksploatacija ir remonto paslaugos, katilinės ir šilumos tiekimo tinklų elsploatacija

Kontaktinė informacija

Vilniaus g. 46
84166
Joniškis
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Gediminas Čepulis
+370 42652242

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Komunalinės paslaugos
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Būsto ir komunaliniai patogumai
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkantysis subjektas
  • Vanduo
  • Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir paskirstymas