Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190521648
Viešoji tvarka ir visuomenįės apsauga (Regiono ar vietos valdžios institucija 10)

Kontaktinė informacija

Aušros al. 19, LT-76299 Šiauliai
76299
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Giedrius Urbonas
+370 70063770
+370 41397557

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos