Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Kretingos ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190300571
Perkančiosios organizacijos tipo kodas 4 Sveikatos priežiūros veikla

Kontaktinė informacija

Žemaitės al. 1
97106
Kretinga
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Danguolė Paulauskienė
+370 44579016
+370 69808479
+370 44577207

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos