Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 180390741
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

Kontaktinė informacija

Kalno g.40
LT-87134
Telšiai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Irena Žilevičienė
+370 44477010

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos