Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 180390741
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

Kontaktinė informacija

Kalno g.40
LT-87134
Telšiai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jūratė Dapkuvienė
+370 44490016

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Sveikata