Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190961010
VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla yra viešoji valstybinė įstaiga. Pagrindinė įstaigos veikla - profesinis mokymas. Kitos veiklos rūšys: bendrasis pagrindinis, vidurinis mokymas, suaugusiųjų profesinis mokymas, vairavimo mokymas, ekologiškai švarių javų ir kitų niekur nepriskirtų augalų auginimas, žemės ūkio paslaugų veikla ir kt.

Kontaktinė informacija

Ežero g. 30, Daugai, 4597 Alytaus r. sav.
LT-64137
Daugai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Lena Stulpinienė
+370 31572790
+370 65514523
+370 31572790

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos