Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos aklųjų biblioteka
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190758323
Bibliotekinių paslaugų teikimas

Kontaktinė informacija

Skroblų g. 10
LT-03142
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Alvydas Černiauskas
+370 52150612
+370 67532763
+370 52150611
Lietuvos aklųjų biblioteka

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos