Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188668192
188668192

Kontaktinė informacija

Jogailos g. 14
01116
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ligita Stiklakienė
+370 52623019
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos