Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Virtualių galimybių institutas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 300581455
VšĮ Virtualių galimybių institutas, taikant tarptautinės metodikos patirtį teikia kokybiškas inovacijų konsultavimo paslaugas bei verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas Lietuvoje bei Europoje. Nuo 2020 m. įstaiga pradėjo užsiimti skaitmeninių įgūdžių tobulinimo ir inovacijų kūrimo, plėtojimo veikla. Organizacijos tikslas - skatinti XXI a. inovacijų pritaikymą visuomenėje ir nuolatinį žmonių tobulėjimą 4-osios pramonės revoliucijos apšvietoje

Kontaktinė informacija

Smolensko g. 5
LT-03160
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Edita Kazakevičienė
+370 67822275

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos