Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Respublikinis priklausomybės ligų centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190999616
Sveikata

Kontaktinė informacija

Gerosios Vilties 3
LT - 03147
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rima Gliebutė
+370 52160202
+370 52160019

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos